Dymuniad Bach Penblwydd

Crystal with silver plated bow.

"Dyma ddymuniad bach i ti
Penblwydd hapus gennyf i"
Related Items / Eitemau cysylltiedig