Yn y tywyllwch mae sêr yn disgleirio

Sign 

in the darkness stars will shine 
Related Items / Eitemau cysylltiedig