Does neb yn gwybod....

Does neb yn gwybod be sydd rownd y gornel

cadw’n hapus, cadw’n saff 

translation

no one knows what’s round the corner 

keep happy, keep safe 

length 60cm 
Related Items / Eitemau cysylltiedig