Calon Fach Aur

Gold plated heart.

"Calon onest a phur sydd genti

Felly dyma calon fach aur i ti"
Related Items / Eitemau cysylltiedig