Cadwch yn Ddiogel, cadwch yn saff

Elasticated bracelet 

hand made by Carrie Elspeth 

translated to keep safe and well 
Related Items / Eitemau cysylltiedig